ALCHEMY OF SELF-KNOWLEDGE-9

ALCHEMY OF SELF-KNOWLEDGE-9

VEDĀNTA IN SRIMAD BHĀGAVATAM: [Bhāgavatāmṟutasāra: skandha 6; chapter 16,  verses 51-56] [Chatu-Sloki Bhāgavatam: skandha 2, Chapter 9, Verses: 33-36 अहं वै सर्व-भूतानि भूतात्मा भूत-भावनः I शब्द-ब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू II 6.16.51 ahaṁ vai sarva-bhūtāni...